Kantoortapijt Home
Startpagina
Info aanvragen
Over ons
Veelgestelde vragen
Aanbiedingen
Service & Aftersales
Nieuws & Blog
EXCLUSIEF TAPIJT
TAPIJTTEGELS
LAMELLEN
MARMOLEUM

DIRECT
CONTACT:
085 -
06 57 144

7 x 24 bereikbaar !
Disclaimer
"Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door www.kantoortapijt.nl uitdrukkelijk afgewezen.

www.kantoortapijt.nl biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site
www.kantoortapijt.nl streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. www.kantoortapijt.nl streeft er eveneens naar dat alle informatie die is opgenomen in de op deze site aangeboden modules correct is en dat deze modules juist en ononderbroken functioneren. www.kantoortapijt.nl wijst echter ieder vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules. www.kantoortapijt.nl aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen. Hoewel www.kantoortapijt.nl alles in het werk zal stellen om de on-line verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de on-line verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door www.kantoortapijt.nl worden gewijzigd.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van www.kantoortapijt.nl dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door www.kantoortapijt.nl onderhouden en www.kantoortapijt.nl heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. www.kantoortapijt.nl geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij www.kantoortapijt.nl dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiŽren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van www.kantoortapijt.nl.

Virussen
www.kantoortapijt.nl garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten."

 

Goedkoop project tapijt aanbieiding

Prijs
inclusief
leveren
& verlijmd
aanbrengen

exclusief BTW

Office 1800 projecttapijt Office 1600 projecttapijt Office 1400 projecttapijt Office 1200 projecttapijt Office 1000 projecttapijt
Naar Kantoortapijt Stuur een e-mail Lees de leverings- en verkoopvoorwaarden Klik hier voor de disclaimer